ทอง

CJ10G030124

แหวนดอกไม้:18k WG

Please Select Your Size

CJ10G030125

แหวนดอกไม้: 18K YG

Please Select Your Size

CJ10G030125

แหวนดอกไม้: 18K YG

Please Select Your Size

CJ10G030126

แหวนดอกไม้: 18K PG

Please Select Your Size

CJ10G030127

แหวนทอง:9K WG/ เพชรแท้ :5.0 มิล:0.45 กะรัต

ราคาต้นทุน: 15000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 15000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030128

แหวนทอง : 9K WG / เพชรแท้: 5.0มิล:0.47 กะรัต

ราคาต้นทุน: 16000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 16000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030129

แหวนทอง : 9K WG/ เพชรแท้ : 6.0 มิล: 0.81 กะรัต

ราคาต้นทุน: 15500,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 15500,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030130

แหวนทอง: 9K YG /เพชรแท้:0.44 กะรัต

ราคาต้นทุน: 12000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 12000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030131

แหวนทอง : 9K YG /เพชร : 0.49กะรัต

ราคาต้นทุน: 14000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 14000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030132

แหวนทอง : 9K YG / เพชรแท้ :0.08 กะรัต

ราคาต้นทุน: 8500,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 8500,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030133

แหวนทอง:9K YG /เพชรแท้ : 6.7 มิล :1.17กะรัต

ราคาต้นทุน: 19000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 19000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030134

แหวนทอง:9K YG/ เพชรแท้ :5.8 มิล:0.75 กะรัต

ราคาต้นทุน: 18500,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 18500,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030135

แหวนทอง:9K WG/ เพชรแท้ :5.8 มิล:0.70 กะรัต

ราคาต้นทุน: 15000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 15000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030136

แหวนทอง:9K WG/เพชรแท้:5.8 มิล :0.72 กะรัต

ราคาต้นทุน: 15000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 15000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030137

แหวนทอง:9K YG/ เพชรแท้ : 4.8 มิล :0.40 กะรัต

ราคาต้นทุน: 15000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 15000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030138

แหวนทอง:9K WG/ เพชรแท้ :6.1 มิล : 0.87 กะรัต

ราคาต้นทุน: 23000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 23000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030139

แหวนทอง: 9K YG/ เพชรแท้: 5.8 มิล :0.74 กะรัต

ราคาต้นทุน: 17000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 17000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030140

แหวนทอง:9K WG/ เพชรแท้ : 5.0 มิล :0.46 กะรัต

ราคาต้นทุน: 15000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 15000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030141

แหวนทอง:9K WG/เพชรแท้ : 6.8มิล :1.19 กะรัต

ราคาต้นทุน: 25000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 25000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030142

แหวนทอง:9K WG /เพชรแท้

ราคาต้นทุน: 14000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 14000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030143

แหวนทอง:18K YG/เพชรแท้ :1.8 มิล:2.27 กะรัต

ราคาต้นทุน: 66500,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 66500,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030144

แหวนทอง:18K YG /เพชรแท้

ราคาต้นทุน: 11000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 11000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030145

แหวนทอง:18K YG /เพชรแท้

ราคาต้นทุน: 6000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 6000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size

CJ10G030146

แหวนทอง:18K WG /เพชรแท้ํํ: 2.7-2.8 มิล:1.70 กะรัต

ราคาต้นทุน: 56000,00 ฿
ราคาขายที่มีภาษี:
ราคาลดพิเศษ: 56000,00 ฿
ส่วนลดทั้งหมด:
Please Select Your Size
หน้าที่ 1 จาก 2